Tai

Cyhoeddiad Newydd : Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) – Crynodeb o Fil

04 Mehefin 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu diwygio’r gyfraith ynghylch rhentu cartrefi yng Nghymru ac mae wedi cyflwyno’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).  Mae crynodeb o’r Bil isod a gwybodaeth gefndirol am sut y cafodd ei ddatblygu.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) – Crynodeb o Fil (PDF, 946KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Cynodeb o Fil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: