Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd : Araith y Frenhines 2015 – Papur Ymchwil

16 Mehefin 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb byr o’r Biliau a geir yn Araith y Frenhines 2015, ynghyd â manylion am y Biliau a gariwyd drosodd o’r sesiwn flaenorol, gyda phwyslais arbennig ar y cynigion hynny sy’n effeithio ar Gymru mewn meysydd sydd wedi eu datganoli.

Mae’r papur hwn yn cael ei baratoi ar gyfer Aelodau’r Cynulliad cyn y ddadl cyfarfod llawn ar Araith y Frenhines ar 24 Mehefin 2015.

Araith y Frenhines 2015 – Papur Ymchwil (PDF, 833.2KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Araith y Frenhines 2015 – Papur Ymchwil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: