Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd : Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Crynodeb o Fil

06 Gorffennaf 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o Fil yr Amgylchedd Llywodraeth y Cynulliad, yn cynnwys cefndir ei ddatblygiad, crynodeb o’r hyn y mae’r Bil yn ei wneud, y goblygiadau ariannol a rhai ymatebion cychwynnol iddo.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Crynodeb o Fil (PDF, 403KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Bil Amgylchedd (Cymru) – Crynodeb o Fil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: