Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Cynllunio – cytundebau Adran 106

13 Gorffennaf 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae cytundebau Adran 106 yn gytundebau a wneir o dan Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Weithiau gelwir y cytundebau hyn yn ‘Rwymedigaethau Cynllunio’ neu’n ‘Enillion Cynllunio’. Ceisia’r Hysbysiad Hwylus hwn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sydd gan Aelodau a’u hetholwyr ynglyn â’r cytundebau hyn.

Cynllunio – cytundebau Adran 106

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Cynllunio - cytundebau Adran 106

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: