Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd : Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o Fil

29 Gorffennaf 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Llywodraeth Cymru, gan gynnwys gwybodaeth gefndir am ei ddatblygiad, crynodeb o beth mae’r Bil yn ei wneud a’r goblygiadau ariannol, a rhai ymatebion cychwynnol iddo.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o Fil (PDF, 496KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o Fil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: