Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Deddf Cymwysterau Cymru 2015 – Grynodeb o’r Ddeddf

06 Awst 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd Bil Cymwysterau Cymru Gydsyniad Brenhinol ar 5 Awst 2015. Mae’r Ddeddf yn trosglwyddo’r cyfrifoldeb am gymwysterau o Lywodraeth Cymru i gorff annibynnol newydd, ‘Cymwysterau Cymru’. Bydd Cymwysterau Cymru yn dechrau cyflawni ei swyddogaethau rheoleiddio ar 21 Medi 2015

Deddf Cymwysterau Cymru 2015 – Grynodeb o’r Ddeddf (PDF, 768KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Deddf Cymwysterau Cymru 2015 – Grynodeb o'r Ddeddf

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: