Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Diweddaraf am Bolisi’r UE – Cynhyrchu Organig a Labelu Cynhyrchion Organig

25 Awst 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r Diweddariad hwn i Bolisi’r UE yn rhoi cefndir a chyd-destun y cynigion; crynodeb o’r cynigion newydd; perthnasedd i Gymru; safbwynt Llywodraeth y DU; a hynt y cynnig yn yr UE.

Cynhyrchu Organig a Labelu Cynhyrchion Organig (PDF, 303KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Diweddaraf am Bolisi'r UE - Cynhyrchu Organig a Labelu Cynhyrchion Organig

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: