Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Ystadegau AAA: Nifer y disgyblion, gwariant sydd wedi’i gyllidebu, a chyflawniad academaidd

26 Awst 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn diweddaru’r ystadegau a gyflwynwyd yn ein Papur Ymchwil Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru (PDF, 1.17MB), a gyhoeddwyd yn gynharach eleni ym mis Mehefin.

Mae ystadegau ar nifer y dysgwyr, lefelau gwariant a pherfformiad academaidd cymharol disgyblion ag AAA wedi’u cynnwys.

Ystadegau AAA: Nifer y disgyblion, gwariant sydd wedi’i gyllidebu, a chyflawniad academaidd (PDF, 657KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Ystadegau AAA: Nifer y disgyblion, gwariant sydd wedi'i gyllidebu, a chyflawniad academaidd.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: