Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Phytophthora ramorum

16 Medi 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r nodyn ymchwil hwn yn rhoi crynodeb o hyd a lled yr haint Phytophthora ramorum (P. ramorum) yng Nghymru a’r camau sy’n cael eu cymryd i fonitro a rheoli lledaeniad y clefyd.

Phytophthora ramorum (PDF, 501.2KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Phytophthora ramorum – Nodyn Ymchwil

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: