Delweddau Data Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur

14 Hydref 2015

Erthygl gan David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg