Cymunedau Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur briffio ar y farchnad lafur

14 Hydref 2015

Erthygl gan Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur briffio (PDF, 887KB) misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o’r farchnad lafur. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd y DU ei chynnwys.

Dyma ein ffeithlun yn crynhoi ffigurau diweddaraf y farchnad lafur yng Nghymru.

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: