Tai

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

02 Tachwedd 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 202KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: