Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Materion Ewrop, Rhifyn 33 – Hydref 2015

15 Rhagfyr 2015

Erthygl gan Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r UE, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Caiff y rhifyn diweddaraf o Materion Ewrop, y ddogfen reolaidd sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar faterion yr UE a’i weithgareddau rhyngwladol, ei gyhoeddi heddiw. Mae Materion Ewrop yn rhoi manylion ynghylch gwaith diweddar a pharhaus pwyllgorau’r Cynulliad ar faterion yr UE a hefyd yn rhoi manylion am weithgareddau Ewropeaidd a rhyngwladol Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys y ddau gynrychiolydd ar Bwyllgor y Rhanbarthau – Mick Antoniw AC a Rhodri Glyn Thomas AC – yn ogystal â manylion ynghylch ymwelwyr pwysig rhyngwladol â’r Senedd.

Gallwch hefyd ddilyn ein ffrwd Twitter a gaiff ei ddiweddaru bob dydd gyda newyddion o’r Cynulliad yn ogystal ag aildrydar ystod eang o negeseuon Twitter o’r UE:  @EwropSenedd

Materion Ewrop – Rhifyn 33 – Hydref 2015 (PDF, 927KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Materion Ewrop, Rhifyn 33 - Hydref 2015

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: