Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

06 Ionawr 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.   Yn ystod y trafodion hyn, newidiwyd enw byr y Bil o’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsys (Cymru) i’r Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) .

Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 291KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) - Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: