Delweddau Data Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur

20 Ionawr 2016

Erthygl gan David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

%d bloggers like this: