Delweddau Data Llywodraeth leol

Etholiad y Cynulliad 2016

6 Mai 2016

Erthygl gan Helen Jones a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae cyfansoddiad gwleidyddol Cymru wedi newid yn sgil Etholiad y Cynulliad 2016. Dyma nifer y seddi a enillwyd gan bob plaid yn yr etholiad hwn a’r newid ers 2011:

  • Llafur: 29 (un yn llai)
  • Plaid Cymru: 12 (un yn fwy)
  • Y Ceidwadwyr: 11 (tair yn llai)
  • UKIP: 7 (saith yn fwy)
  • Y Democratiaid Rhyddfrydol: 1 (pedair yn llai)

Mae’r etholaethau tua’r un maint o ran nifer y bobl sy’n byw yno ond yn amrywio’n fawr o ran arwynebedd tir. Mae rhai etholaethau’n ardaloedd gwledig eang â dwysedd poblogaeth isel ac eraill yn ardaloedd bach trefol â phoblogaeth ddwys, yn enwedig yn ne Cymru.

Mae’r ffeithlun hwn yn ceisio dangos canlyniadau’r etholiad yng Nghymru o safbwynt traddodiadol sy’n seiliedig ar arwynebedd y tir, a safbwynt mwy cyfrannol sy’n defnyddio ffigurau poblogaeth yr etholaethau a’r rhanbarthau.

Dyma ffeithlun sy’n dangos canlyniadau etholiad y Cynulliad 2016.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: