Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Materion o Bwys i’r Pumed Cynulliad

12 Mai 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae ‘Materion o Bwys i’r Pumed Cynulliad’ (PDF,  13.6MB) yn gyhoeddiad sydd wedi’i baratoi gan Wasanaeth Ymchwil y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’n cynnwys detholiad o faterion sy’n debygol o fod o bwys i Aelodau yn y Pumed Cynulliad: o’r diwydiant dur i ddyfodol deddfu yng Nghymru. Mae’n dangos y math o waith y gallwn ei wneud ar ran Aelodau – dadansoddi arbenigol gan ddefnyddio ystod eang o ffynonellau mewn fformat cryno a darllenadwy.

Rydym yn gweithio ar sail yr egwyddor ein bod yn rhoi gwasanaeth diduedd ac annibynnol, ac rydym yn trin ceisiadau gan Aelodau o bob plaid yn wrthrychol ac yn gyfrinachol, gan roi’r un sylw i bob un.

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Materion o Bwys i’r Pumed Cynulliad

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: