Trafnidiaeth

Cyhoeddiad Newydd: Trafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru – hysbysiad hwylus

19 Mai 2016

Erthygl gan Megan Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi trosolwg o’r sector trafnidiaeth gymunedol yng Nghymru. Mae’n egluro natur gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol a’r sail gyfreithiol ar gyfer eu gweithredu. Mae’n egluro sut y mae sefydliadau sydd am ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol yn cael eu sefydlu a’u hariannu. Mae’n cloi drwy ymdrin â rhai o’r heriau y bydd y sector yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Trafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru – hysbysiad hwylus

Blog-W

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: