Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Araith y Frenhines

26 May 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb byr o’r Biliau a’r Biliau drafft a nodwyd yn Araith y Frenhines 2016, ynghyd â manylion y Biliau sy’n cael eu cario drosodd o’r sesiwn ddiwethaf, gyda phwyslais arbennig ar y cynigion hynny a fyddai’n effeithio ar Gymru, yn enwedig mewn meysydd datganoledig.

Araith y Frenhines (PDF, 907KB)

Blog-W

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: