Cyfansoddiad

Cyhoeddiadau newydd: Crynodeb o ddeddfwriaeth sylfaenol ac offerynnau statudol cysylltiedig a wnaed yn y Pedwerydd Cynulliad

01 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dogfen gyfeirio yw’r papur hwn sy’n rhestru’r ddeddfwriaeth sylfaenol a wnaed yn y Pedwerydd Cynulliad ac offerynnau statudol a wnaed gan ddefnyddio pwerau yn y Deddfau’r Cynulliad. Mae’r wybodaeth yn y papur hwn yn gyfredol ar 12 Mai 2016.

Crynodeb o ddeddfwriaeth sylfaenol ac offerynnau statudol cysylltiedig a wnaed yn y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 866KB)

Blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.