Addysg Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiad newydd: Cludiant rhwng y cartref a’r ysgol – Canllaw i Etholwyr

09 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o awdurdodau lleol wedi bod yn adolygu eu darpariaeth ddewisol cludiant o’r cartref i’r ysgol. Mae’r papur briffio hwn yn nodi’r sefyllfa gyfreithiol bresennol o ran dyletswyddau awdurdodau lleol ar gyfer darparu cludiant am ddim i ddisgyblion. Mae hefyd yn cynnig atebion i rai cwestiynau cyffredin ar deithio gan ddysgwyr.

Cludiant rhwng y cartref a’r ysgol – Canllaw i Etholwyr (PDF, 843KB)

Blog-W

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: