Cyfansoddiad

Cyhoeddiad newydd: Bil Cymru 2016

14 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Bil Cymru ei gyflwyno yn Nhŷ’r Cyffredin ar 7 Mehefin 2016 a chafwyd datganiad gan Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i gyd-fynd ag ef. Bydd yn cael ei ail ddarlleniad yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mawrth 14 Mehefin 2016. Yn y papur hwn ceir rhywfaint o gefndir y Bil ac amlinelliad o’i gynnwys a chrynodeb o’r ymatebion cyntaf i’r Bil yn dilyn datganiad Prif Weinidog Cymru yn y Cyfarfod Llawn.

Crynodeb o Fil: Bil Cymru 2016 (PDF, 781KB)

Blog-cy

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: