Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru

22 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Archwiliad o ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru, gan gynnwys achosion, tueddiadau a chamau a gymerwyd yn fyd-eang ac yn lleol i fynd i’r afael â’r broblem.

Mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru (PDF, 1,143KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: