Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Llywodraeth leol Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad newydd: Ffermydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

22 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae ffermydd awdurdod lleol wedi bod yn fynediad i’r diwydiant ffermio i bobl ifanc am dros ganrif, ers Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd (1908). Mae’r papur briffio hwn yn trafod nifer y ffermydd awdurdod lleol yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn rhoi crynodeb o farn rhanddeiliaid ar y mater.

Ffermydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru (PDF, 843KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Ffermydd Awdurdod Lleol yng Nghymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: