Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Yr hawl i weld cofnodion iechyd yng Nghymru – canllaw i etholwyr

27 Mehefin 2016

Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw a ganlyn yn nodi pwy sydd â’r hawl i wneud cais i weld cofnodion iechyd, sut i wneud cais, y cofnodion a gaiff eu heithrio o’r drefn hon, o bosibl, a sut y gellir herio unrhyw benderfyniadau.

Yr hawl i weld cofnodion iechyd yng Nghymru – canllaw i etholwyr (PDF, 788KB)

Blog-Cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: