Cynllunio

Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Cynllunio: 02 – Polisi cynllunio lleol

01 Gorffennaf 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Canllaw cryno ar bolisi cynllunio lleol yng Nghymru yw’r papur briffio hwn. Mae’n disgrifio sut y caiff cynlluniau datblygu lleol eu paratoi ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y broses o fabwysiadu’r cynlluniau hyn ledled y wlad. Mae hefyd yn disgrifio’r categori newydd o “Gynlluniau Datblygu Strategol” a gyflwynwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, ac yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth.

Y Gyfres Cynllunio: 02 – Polisi cynllunio lleol (PDF, 1142KB)

Clawr ar gyfer y papur briffio ar gynllunio