Trafnidiaeth

Cyhoeddiad Newydd: Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru

06 Gorffennaf 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y papur hwn, ymdrinnir â hanes y trefniadau ar gyfer masnachfraint Cymru, y trefniadau cyfredol, a’r newidiadau arfaethedig. Adolygir y camau a gymerwyd hyd yn hyn i baratoi ar gyfer proses gaffael y fasnachfraint.  Ymdrinnir hefyd â materion sydd i’w datrys cyn y bydd y fasnachfraint nesaf yn cael ei dyfarnu.

Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru (PDF, 1.11MB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: