Cyllid

Cyhoeddiad Newydd: Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

27 Gorffennaf 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (‘y Ddeddf’) yn darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru yn y dyfodol, ac mae’n sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), sef y corff sy’n gyfrifol am gasglu a rheoli trethi datganoledig.

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (PDF, 873KB)

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: