Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Bil Cymru – materion a gedwir yn ôl a’u heffaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad

06 Medi 2016

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bil Cymru ei gyflwyno yn Nhŷ’r Cyffredin ar 7 Mehefin 2016 a chafwyd datganiad gan Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i gyd-fynd ag ef. Mae’r papur hwn yn edrych ar y dystiolaeth ynghylch a yw’r Bil yn gam yn ôl o ran cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

Bil Cymru – materion a gedwir yn ôl a’u heffaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad (PDF, 688KB)

Blog-new-Cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: