Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Therapïau Seicolegol yng Nghymru

12 Awst 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ystyrir bod mynediad at therapïau seicolegol yn broblem yng Nghymru. Er gwaethaf ymyriadau gan Lywodraeth Cymru, mae’r prif elusennau iechyd meddwl yn parhau i honni bod angen gwneud rhagor i wella mynediad at y gwasanaethau hyn. Mae’r Hysbysiad Hwylus hwn yn rhoi cyflwyniad byr i’r pwnc therapïau seicolegol ac yn ymdrin â rhai o’r datblygiadau diweddar yn y maes.

Therapïau Seicolegol yng Nghymru (PDF, 1,289KB)

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: