Economi

Cyhoeddiad Newydd: Papur briffio ar y farchnad lafur

20 Hydref 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio (PDF 1,046KB) misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o’r farchnad lafur. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd y DU ei chynnwys.

Rydym yn cyhoeddi mapiau diweithdra rhyngweithiol sydd yn dangos nifer yr hawlwyr ar sail cartrefi, fesul etholaethau.

Dyma ein ffeithlun yn crynhoi ffigurau diweddaraf y farchnad lafur yng Nghymru:

unemployment-october-welsh-01

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: