Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Dangosyddion Perfformiad ym maes Iechyd

16 Tachwedd 2016

Erthygl gan Rebekah James, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae ein papur briffio (PDF, 361KB) newydd yn darparu canllaw ar y targedau a ble y gellir gweld ystadegau ar gyfer y prif ddangosyddion perfformiad ym maes iechyd yng Nghymru.

blog-wel

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: