Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Am fanylion, gweler ein ffeithlun am y farchnad lafur a mapiau rhyngweithiol

17 Tachwedd 2016

Erthygl gan David Millett a Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Rydym yn cyhoeddi mapiau diweithdra rhyngweithiol sydd yn dangos nifer yr hawlwyr ar sail cartrefi, fesul etholaethau.

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: