Cynllunio Ynni Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Gyfres Cynllunio: 14 – Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

29 Tachwedd 2016

Erthygl gan Eleanor Warren-Thomas ac Elfyn Henderson, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio (PDF, 614KB) hwn yn rhoi hysbysiad hwylus ynghylch Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yng Nghymru. Mae’n disgrifio beth yw DAC, pam y cyflwynwyd y drefn DAC, a’r broses o roi caniatâd ar eu cyfer. Mae hefyd yn esbonio sut y mae cymunedau yn cyfrannu at y broses DAC, yn ystyried a oes modd herio penderfyniad DAC, ac yn rhoi rhestr o ffynonellau defnyddiol o wybodaeth bellach.

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Y Gyfres Cynllunio: 14 - Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: