Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Mynediad i Feddyginiaethau

16 Rhagfyr 2016

Erthygl gan Elizabeth Norris, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r daflen ffeithiau hon (PDF, 477KB) yn rhoi arweiniad byr i Fynediad i Feddyginiaethau yng Nghymru. Mae’n disgrifio sut mae meddyginiaethau yn mynd drwy broses arfarnu cyn eu bod ar gael i gleifion ar y GIG. Mae hefyd yn egluro rhai o’r ffyrdd y gall cleifion gael mynediad i feddyginiaethau nad ydynt ar gael fel mater o drefn ar y GIG a chyffuriau newydd a allai fod yn addas ar gyfer cyflyrau iechyd datblygedig neu gymhleth.

Clawr ar gyfer y dogfen Mynediad i Feddyginiaethau

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Elizabeth Norris gan Engineering and Physical Sciences Research Council ac Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a alluogodd i’r erthygl hon gael ei chwblhau.

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: