Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Gyfres Cynllunio: 8 – Offer telathrebu – Hysbysiad Hwylus

05 Ionawr 2017

Erthygl gan Katy Orford, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r hysbysiad hwylus (PDF, 349KB) hwn yn cynnig trosolwg o’r broses gynllunio ar gyfer offer telathrebu. Mae’n nodi pa fath o ddatblygiadau sy’n cael eu rhoi yn y categorïau canlynol: datblygiadau a ganiateir; datblygiadau a ganiateir gyda chymeradwyaeth o flaen llaw; a datblygiadau y mae angen caniatâd cynllunio arnynt. Mae hefyd yn ymdrin â’r modd yr eir i’r afael â risgiau iechyd posibl a ddaw yn sgil y datblygiadau hyn, Cod Arfer Gorau i weithredwyr ffonau symudol ynghyd â newidiadau diweddar i’r broses gynllunio.

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: