Diwylliant

Cyhoeddiad Newydd: Adeiladau cymunedol, mannau addoli a grwpiau ffydd

Mae’r canllaw cyllid hwn yn amlinellu ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sydd ar gael i sefydliadau a grwpiau ar gyfer adeiladu, datblygu a chynnal a chadw adeiladau cymunedol a mannau addoli. Mae’r canllawiau hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ffynonellau o gymorth ariannol sydd ar gael i grwpiau ffydd yng Nghymru.

21 Mawrth 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw cyllid hwn yn amlinellu ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sydd ar gael i sefydliadau a grwpiau ar gyfer adeiladu, datblygu a chynnal a chadw adeiladau cymunedol a mannau addoli. Mae’r canllawiau hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ffynonellau o gymorth ariannol sydd ar gael i grwpiau ffydd yng Nghymru.

Adeiladau cymunedol, mannau addoli a grwpiau ffydd (PDF, 2,542KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: