Gofal Cymdeithasol

Cyhoeddiad Newydd: Talu am ofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. Dadl a Diwygio

Mae’r briff ymchwil hwn yn amlinellu rhywfaint o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud i ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer diwygio trefniadau codi tâl am ofal cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn nodi gwaith Llywodraeth Cymru o ran materion codi tâl, gan gynnwys y diwygiadau y mae wedi’u cyflwyno ers datganoli.

22 Mai 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn amlinellu rhywfaint o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud i ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer diwygio trefniadau codi tâl am ofal cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn nodi gwaith Llywodraeth Cymru o ran materion codi tâl, gan gynnwys y diwygiadau y mae wedi’u cyflwyno ers datganoli.

Talu am ofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. Dadl a Diwygio (PDF, 987KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: