Addysg Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiadau newydd: Canllawiau ynghylch cyllid myfyrwyr ar gyfer etholwyr 2017/18

Mae'r canllawiau hyn yn diweddaru canllawiau tebyg a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Gwasanaeth Ymchwil. Maent yn cynnwys manylion y cymorth statudol sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf ac maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ffynonellau eraill o gyllid i fyfyrwyr.

27 Mehefin 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllawiau hyn yn diweddaru canllawiau tebyg a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Gwasanaeth Ymchwil.

Maent yn cynnwys manylion y cymorth statudol sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf ac maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ffynonellau eraill o gyllid i fyfyrwyr.


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r erthygl hon hefyd ar gael fel dogfen PDF i’w hargraffu: Cyhoeddiadau newydd: Canllawiau ynghylch cyllid myfyrwyr ar gyfer etholwyr 2017/18 (PDF, 74KB)

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: