Cymunedau

Cyhoeddiad newydd: Cyngor Cyfreithiol – Canllaw i etholwyr

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu gwybodaeth am wahanol ffynonellau o gyngor cyfreithiol i etholwyr sydd am gael cymorth neu gefnogaeth gydag amrywiaeth o faterion cyfreithiol.

28 Mehefin 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r daflen ffeithiau hon yn darparu gwybodaeth am wahanol ffynonellau o gyngor cyfreithiol i etholwyr sydd am gael cymorth neu gefnogaeth gydag amrywiaeth o faterion cyfreithiol.

Cyhoeddiad newydd: Cyngor Cyfreithiol – Canllaw i etholwyr (PDF, 452KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.