Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Cyfres Cynllunio: 07 – Gorfodi

Mae'r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o'r system gorfodi cynllunio. Mae'n nodi beth yw gorfodi, pryd y gall camau gorfodi ddigwydd, y mathau o gamau gorfodi, terfynau amser, gorfodi Llywodraeth Cymru, ac apeliadau yn erbyn camau gorfodi. Mae hefyd yn nodi sut y mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 wedi newid y system gorfodi cynllunio.

12 Gorffennaf 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r system gorfodi cynllunio. Mae’n nodi beth yw gorfodi, pryd y gall camau gorfodi ddigwydd, y mathau o gamau gorfodi, terfynau amser, gorfodi Llywodraeth Cymru, ac apeliadau yn erbyn camau gorfodi. Mae hefyd yn nodi sut y mae  Deddf Cynllunio (Cymru) 2015  wedi newid y system gorfodi cynllunio.

Cyfres Cynllunio: 07 – Gorfodi (PDF, 417KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: