Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad newydd: Prosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd

Mae'r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sy'n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

18 Awst 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Prosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd – canllaw i etholwyr (PDF, 2,589KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: