Llywodraeth leol

Cyhoeddiad Newydd: Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf

Derbyniodd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 07 Medi 2017. Mae’r Ddeddf yn diwygio darpariaethau penodol o fewn y UK Trade Union Act 2016 sy’n berthnasol i “awdurdodau datganoledig Cymru”.

08 Medi 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Derbyniodd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 07 Medi 2017. Mae’r Ddeddf yn diwygio darpariaethau penodol o fewn y UK Trade Union Act 2016 sy’n berthnasol i “awdurdodau datganoledig Cymru”.

Y darpariaethau sy’n cael eu datgymhwyso yw:

  • Gofynion cyhoeddi o ran amser cyfleuster;
  • Cyfyngiadau ar ddidynnu taliadau tanysgrifio i undebau llafur o gyflogau gweithwyr yn y sector gyhoeddus; a
  • Gofyniad ynghylch trothwyon pleidlais gan undeb llafur cyn gweithredu diwydiannol.

Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf (PDF, 590KB)

 


Erthygl gan Osian Bowyer, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.