Cyllid

Cyhoeddiad newydd: – Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf

Cafodd Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 ( 'y Ddeddf') Gydsyniad Brenhinol ar 24 Mai 2017. Mae'r Ddeddf yn sefydlu darpariaethau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yng Nghymru, a fydd yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp ar 1 Ebrill 2018.

12 Medi 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 ( ‘y Ddeddf’) Gydsyniad Brenhinol ar 24 Mai 2017. Mae’r Ddeddf yn sefydlu darpariaethau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yng Nghymru, a fydd yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp ar 1 Ebrill 2018.

Cyhoeddiad newydd: – Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf (PDF, 2,211KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: