Cyfansoddiad

Beth mae Bil yr UE (Ymadael) yn ei olygu i ddatganoli? Canllaw gweledol.

Ar 13 Gorffennaf 2017 cyflwynodd Llywodraeth y DU Fil yr UE (Ymadael) i Dŷ'r Cyffredin. Un o elfennau'r Bil sydd wedi achosi'r ddadl fwyaf ers ei gyhoeddi yw'r effaith y bydd gan y Bil ar y setliadau datganoledig. Mae gwahaniaethau wedi codi yn y safbwyntiau ynghylch i lle y dylai pwerau dros feysydd fel amaethyddiaeth a physgodfeydd 'ddychwelyd' ar ôl i'r DU adael yr UE. Mae Prif Weinidogion Cymru a'r Alban wedi disgrifio’r Bil fel ‘ymgais hyf i fachu pŵer’ tra bod Llywodraeth y DU wedi amlinellu eu barn bod y Bil yn cynnal ‘the​ ​current​ ​decision making​ ​powers​ ​of​ ​the​ ​devolved​ ​institutions’.

14 Medi 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 13 Gorffennaf 2017 cyflwynodd Llywodraeth y DU  Fil yr UE (Ymadael) i Dŷ’r Cyffredin. Un o elfennau’r Bil sydd wedi achosi’r ddadl fwyaf ers ei gyhoeddi yw’r effaith y bydd gan y Bil ar y setliadau datganoledig. Mae gwahaniaethau wedi codi yn y safbwyntiau ynghylch i lle y dylai pwerau dros feysydd fel amaethyddiaeth a physgodfeydd ‘ddychwelyd’ ar ôl i’r DU adael yr UE. Mae Prif Weinidogion Cymru a’r Alban wedi disgrifio’r Bil fel ‘ymgais hyf i fachu pŵer’ tra bod Llywodraeth y DU wedi amlinellu eu barn bod y Bil yn cynnal ‘the​ ​current​ ​decision making​ ​powers​ ​of​ ​the​ ​devolved​ ​institutions’.

Mae Gwasanaeth Ymchwil a Phrif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad wedi dylunio cyfres o ffeithluniau sy’n ceisio nodi’r sefyllfa bresennol, yr hyn y mae’r Bil yn bwriadu ei wneud i newid y sefyllfa honno a’r gwahaniaethau rhwng y safbwyntiau a amlinellwyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae ein canllaw rhagarweiniol i’r Bil yn darparu mwy o wybodaeth ar y mater hwn yn ogystal â darpariaethau allweddol eraill yn y Bil a sut y gallent effeithio ar Gymru.

Cyfres o ffeithluniau sy'n nodi sut y gall Bil yr UE (Ymadael) effeithio ar ddatganoli. Disgrifir y ffeithluniau yn nhestun y blog

 

Cyfres o ffeithluniau sy'n nodi sut y gall Bil yr UE (Ymadael) effeithio ar ddatganoli. Disgrifir y ffeithluniau yn nhestun y blog

 

Cyfres o ffeithluniau sy'n nodi sut y gall Bil yr UE (Ymadael) effeithio ar ddatganoli. Disgrifir y ffeithluniau yn nhestun y blog

Cyfres o ffeithluniau sy'n nodi sut y gall Bil yr UE (Ymadael) effeithio ar ddatganoli. Disgrifir y ffeithluniau yn nhestun y blog

 

Cyfres o ffeithluniau sy'n nodi sut y gall Bil yr UE (Ymadael) effeithio ar ddatganoli. Disgrifir y ffeithluniau yn nhestun y blog

 

Cyfres o ffeithluniau sy'n nodi sut y gall Bil yr UE (Ymadael) effeithio ar ddatganoli. Disgrifir y ffeithluniau yn nhestun y blog


Erthygl gan Nia Moss, David Millett Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: