Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol

Mae gorchmynion prynu gorfodol yn caniatáu i gyrff penodol brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Caiff gorchymyn prynu gorfodol ei ddefnyddio i hwyluso datblygiadau yr ystyrir iddynt fod er budd y cyhoedd ac ar dir nad yw'r perchennog am ei werthu. Mae'r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi cefndir gorchmynion prynu gorfodol: y pwerau deddfwriaethol, yr awdurdodau cymwys, y broses wrthwynebu, iawndal a datganoli gorchmynion.

26 Medi 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gorchmynion prynu gorfodol yn caniatáu i gyrff penodol brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Caiff gorchymyn prynu gorfodol ei ddefnyddio i hwyluso datblygiadau yr ystyrir iddynt fod er budd y cyhoedd ac ar dir nad yw’r perchennog am ei werthu. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi cefndir gorchmynion prynu gorfodol: y pwerau deddfwriaethol, yr awdurdodau cymwys, y broses wrthwynebu, iawndal a datganoli gorchmynion.

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol (PDF, 1,502KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: