Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad newydd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

Mae'r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o'r trefniadau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) yng Nghymru. Mae'n amlinellu'r dogfennau polisi a'r ddeddfwriaeth allweddol sydd ar waith yn genedlaethol ac yn lleol o gwmpas arfordir Cymru. Mae hefyd yn disgrifio'r cyllid sydd ar waith ac yn amlygu adolygiadau pwysig hyd yma o arferion FCERM yng Nghymru.

29 Medi 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r trefniadau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) yng Nghymru. Mae’n amlinellu’r dogfennau polisi a’r ddeddfwriaeth allweddol sydd ar waith yn genedlaethol ac yn lleol o gwmpas arfordir Cymru. Mae hefyd yn disgrifio’r cyllid sydd ar waith ac yn amlygu adolygiadau pwysig hyd yma o arferion FCERM yng Nghymru.

Cyhoeddiad newydd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru (PDF, 1,115KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: