Cyllid

Newidiadau blynyddol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Mae’r ffeithlun hwn yn dangos newidiadau blynyddol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

10 Hydref 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r ffeithlun hwn yn dangos newidiadau blynyddol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

 


Erthygl gan Martin Jennings a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.