PIGION

Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Cynllunio 16 – Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

05 Rhagfyr 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Hysbysiad Hwylus hwn yn rhoi trosolwg o Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA). Mae HRA yn weithdrefn sy’n rhoi gwarchodaeth lem i safleoedd a ddiogelir gan Natura 2000, gan gynnwys cynnal cyfanrwydd y rhywogaethau a’r cynefinoedd y cawsant eu dynodi ar eu cyfer. Mae’r papur hwn yn amlinellu beth yw Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd, pryd y mae eu hangen, beth sy’n digwydd yn ystod camau HRA a sut y gellir eu herio.

Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Cynllunio 16 – Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (PDF, 620KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.