Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 13 Tachwedd 2019
Dadl: Cysylltedd Digidol (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019)
Dadl Cyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019)
Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019)
Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)
Dadl: Adroddiad Blynyddol Gwella Canlyniadau i Blant (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol ac Ardal (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019)
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Eiddo Gwag (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

%d bloggers like this: