Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 10 Rhagfyr 2019
Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant CymruAdroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant CymruAdroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2019)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Mynediad at Fancio (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019)
Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2020-21 (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020)
Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ar iechyd meddwl yn nalfa'r heddlu (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 8 Ionawr 2020)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Buddion yng Nghymru: Opsiynau ar gyfer cyflawni'n well (Wedi’l threfnu ar gyfer Dydd Mercher 8 Ionawr 2020)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

%d bloggers like this: