Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 19 Mawrth 2018
Erthygl am y datblygiadau diweddaraf ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) yn San Steffan, cyn bod Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan yn trafod gwelliannau i’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru yng Nghyfnod 2 (dydd Mawrth 20 Mawrth 2018)
Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 21 Mawrth 2018)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.