Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 25 Mehefin 2019
Dadl ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019)
Dadl ar Gyfnod 3 y Bil Deddfwriaeth (Cymru) (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019)
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 26 Mehefin 2019)
Dadl ar Doll Teithwyr Awyr - yr achos dros ddatganoli (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 2 Gorffennaf 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Bacc i'r Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019)
Dadl ar Gyllideb Atodol Gyntaf 2019-2020 (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru 2020 (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019)
Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.