Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 18 Ionawr 2018
Dadl: Cyllideb Derfynol 2018-19 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 16 Ionawr)
Dadl ar y Setliad Llywodraeth Leol 2018-19 (Ailgyhoeddi erthygl flaenorol) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 16 Ionawr)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Glystyrau Gofal Sylfaenol (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 17 Ionawr)
Dadl: Adolygiad Thurley o Amgueddfa Cymru (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 23 Ionawr)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid : Ymchwiliad i’r amcangyfrifon ariannol sy’n cyd-fynd â deddfwriaeth (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 24 Ionawr)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Fynediad at Drafnidiaeth Gyhoeddus ar gyfer Pobl Anabl (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 31 Ionawr)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 31 Ionawr)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.